Rechter krijgt grotere rol bij integriteit in gemeenten

© iStock
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat de Gemeentewet aanpassen om integriteitskwesties binnen het gemeentebestuur zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig via de rechter aan te pakken.
Ook komt ze met een wetsvoorstel dat duidelijk moet maken wanneer een raadslid zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling.

Basistoets integriteit
Daarin komen mogelijk ook gronden waarop een raadslid geschorst kan worden door de rechter. Er komt in ieder geval een 'basistoets integriteit' voor bestuurders, en wethouders moeten voortaan een Verklaring Omtrent Gedrag of VOG hebben. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Brunssum

Die basistoets integriteit moet een einde maken aan de verschillende risicoanalyses die nu bij verschillende gemeenten worden toegepast. Voor de Brunssumse politicus Jo Palmen pakte zo'n risicoanalyse negatief uit, maar dat werd pas duidelijk toen hij al was benoemd tot wethouder. Die kwestie leidde ook in Den Haag tot gefronste wenkbrauwen.

Escalatieladder

Verder komt de minister met een 'escalatieladder' waarmee lokale bestuurders hulp kunnen inschakelen, als integriteitskwesties niet binnen de gemeenteraad zelf kunnen worden opgelost. De minister denkt daarbij aan een rol voor de commissaris van de Koning, die collegevergaderingen moet kunnen bijwonen en inzicht moet krijgen in gemeentelijke documenten. Ook moet er een integriteitscommissie komen die burgemeesters kan ondersteunen.

'Meer macht gouverneur in integriteitskwesties'

De minister onderzoekt nog of er ook een rol voor het ministerie zelf moet komen bij hoog opgelopen integriteitskwesties.