Provincie wil papierfabriek voor één euro verkopen

© iStock
De provincie wil het complex van Marsna Paper in Meerssen voor het symbolische bedrag van één euro overdragen aan de papierfabriek.
Ook is de provincie bereid maximaal 4,3 miljoen bij te dragen in de kosten van achterstallig onderhoud en verbetering van de brandveiligheid.
De Provincie Limburg en het bedrijf hebben daarover een overeenkomst bereikt. Die moet wel nog worden goedgekeurd door het Limburgs Parlement.

Eigenaar

De provincie is sinds 2009 de eigenaar van de grond en de gebouwen van de papierfabriek. Het kocht die voor 3,3 miljoen euro. Daarmee werd destijds een doorstart van het failliete Favini Papier mogelijk gemaakt.
Sindsdien verhuurt de provincie het complex, eerst aan Meerssen Papier, sinds april 2015 aan Marsna Paper. Dat heeft tot nu toe 2,5 miljoen euro aan huurpenningen opgeleverd.

Investering nodig

De zaak is in een stroomversnelling gekomen door een controle van de RUD, de Regionale Uitvoeringsdienst. Op basis daarvan bleek dat er een investering van 10,2 miljoen nodig was voor de aanpak van achterstallig onderhoud en voor het op peil brengen van de brandveiligheid.

Overeenkomst

Een jaartje geleden heeft Marsna Paper aangegeven die kosten niet te kunnen en ook niet te willen dragen, omdat de provincie de eigenaar is van het complex. Uiteindelijk heeft dat nu geleid tot een overeenkomst waarbij de zittende ondernemer het onroerend goed voor één euro overneemt en de noodzakelijke opknapbeurt wordt uitgevoerd; deels betaald door de provincie, deels door Marsna Paper zelf.

Jaren vooruit

Volgens het provinciebestuur kan het bedrijf daarmee weer jaren vooruit en is 'een onherroepelijke sluiting van de fabriek op korte termijn voorkomen', want de grondige renovatie moest worden uitgevoerd. Bij een sluiting van Marsna Paper zouden minimaal 50 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan.
De koopovereenkomst wordt volgende week vrijdag besproken in een statencommissie.