Ondernemend Limburg wil investering van 6 miljard

© Istock
Ondernemend Limburg wil dat er de komende vijf jaar in totaal zes miljard euro wordt geïnvesteerd in de Limburgse economie.
Eén miljard brengt het bedrijfsleven zelf bij elkaar; de overige vijf miljard moet komen van de Nederlandse en Europese overheid. Maandag reikt Ondernemend Limburg het manifest 'Limburg Next Level' uit aan een delegatie van Limburgse kamerleden, die in Den Haag draagvlak moeten creeëren voor de plannen.
Maatregelen
Ondernemend Limburg is een samenwerkingsverband tussen de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), MKB-Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB). Zij hebben gezamenlijk een aantal concrete projecten opgesomd die met de zes miljard euro betaald kunnen worden. Zo moeten de snelwegen A2, A67 en A76 worden verbreed, de kenniscampussen verder worden uitgebouwd, er meer duurzame initiatieven worden ontwikkeld en moeten mensen gemakkelijker in de grensregio aan het werk kunnen gaan.

Aantrekkelijker
Al die maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat Limburg enerzijds aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich hier te vestigen en anderzijds de werkloosheid verder wordt teruggedrongen. De titel 'Limburg Next Level' verwijst naar de landelijke investeringsagenda 'Nederland Next Level' van VNO-NCW, MKB-Nederland en de LTO-Nederland.