CBS-complex Heerlen blijkt 3,5 miljoen meer waard

© archief L1
Het oude CBS-complex, dat in 2012 door Heerlen voor 464.000 euro is doorgeschoven naar Walas, stond een jaar later al in de boeken voor ruim 4,1 miljoen euro.
Dat blijkt uit de eerste jaarrekening.

Lagere rente
Het Rijk verkocht het voormalige CBS-complex najaar 2012 aan de gemeente Heerlen, die het meteen doorverkocht aan de toenmalige moedermaatschappij van Walas (Participatiemaatschappij Rotterdam BV). Aangezien de kopers geen financiering bij de bank konden krijgen, leende de gemeente hen meteen ook maar de koopsom tegen een lagere rente dan marktconform was.

Buiten de deur gehouden
Toenmalig wethouder Riet de Wit (SP) had zich sterk gemaakt voor een nieuwe toekomst voor de kantoorkolos, waarbij zou worden ingezet op stadslandbouw en creatieve bedrijfjes. Een andere gegadigde, die meer had kunnen bieden, werd buiten de deur gehouden. De ondernemer die er stadslandbouw wilde beginnen, haakte al snel af toen de kopers onderling ruzie kregen. Sindsdien is het op dat gebied stil.

Bestemmingsplan aangepast
De gemeente kan zelfs niet zeggen of het bestemmingsplan voor het complex al is aangepast om de geplande 'stadslandbouw' mogelijk te maken. Inkomsten komen vooral uit de verhuur van kantoorruimte. De Belastingdienst betaalt naar verluidt een marktconforme prijs en brengt jaarlijks zo’n zeven ton in het laatje, maar de vele andere huurders betalen veel minder.

Ergernis
Daarbij gaat het niet alleen om creatieve bedrijfjes, maar ook om overheidsinstellingen als WOZL en binnenkort de Parkstad-organisatie. Dit laatste tot ergernis van reguliere verhuurders, die met leegstand kampen en de overheid verwijten dat ze de markt heeft vervuild door het complex veel te goedkoop van de hand te doen.

Opzienbarend
Raadslid Roel Leers (Hart-Leers), die al in een vroeg stadium waarschuwde voor de verkoop, noemt de cijfers uit de eerste jaarrekening opzienbarend: "Onze vrees is bevestigd dat het gebouw in potentie veel meer waard was dan waarvoor het is verkocht. Heerlen lijkt er flink bij in te schieten."