Versnipperde natuur aangepakt door ruilen van grond

© ARK Natuurontwikkeling
Je merkt er niks van als je er rondloopt, maar 564 hectare aan natuur in Limburg heeft een nieuwe eigenaar gekregen.
ARK Natuurontwikkeling, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben onderling allerlei stukken grond geruild.

Versnipperd

Een groot deel van de Limburgse natuurgebieden wordt beheerd door deze organisaties, maar de gebieden liggen vaak versnipperd en grenzen aan gebieden van andere organisaties. Door de grondruil komt daar nu verandering in en ontstaan meer aaneengesloten natuurgebieden.
Volgens de natuurorganisaties is het beheer nu makkelijker. Dat zou de kwaliteit van de natuur ten goede moeten komen.

Uniek

Deze grondruil van 564 hectare is volgens de betrokken partijen uniek. Het is de eerste provinciebrede natuurgrondruil tussen de verschillende organisaties. Er is onder meer grond geruild in het Kempen-Broek, de Vijlenerbossen en in Nationaal Park De Maasduinen.