Baanbrekend energieplan voor Parkstad

De regio Parkstad kan in 2040 energieneutraal zijn, leert nieuw onderzoek.
Als huishoudens, gemeenten en bedrijven erin slagen hun energiebehoefte te verlagen kunnen ze alle dan nog benodigde energie zelf op duurzame wijze opwekken. De eerste stap is om tot 2040 het gebruik van met fossiele brandstoffen opgewekte energie te verminderen.

Helemaal duurzaam

De volgende stap: de dan nog benodigde energie helemaal duurzaam opwekken. In gedetailleerde plannen zijn per gemeente de mogelijkheden geïnventariseerd om duurzaam energie op te wekken via zon, wind, warmte-koude-opslag en biomassa. De ambitie om over een kwart eeuw geen fossiele energie van buiten Parkstad meer te kopen en energie duurzaam op te wekken, is vorig jaar kenbaar gemaakt.

Uitkomst

Sindsdien heeft een samenwerkingsverband van de Parkstadorganisatie, Wageningen Universiteit en Zuyd Hogeschool uitgezocht of en hoe dat streven werkelijkheid kan worden. De uitkomst is dat in Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Kerkrade, Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Simpelveld in potentie genoeg duurzame energie kan worden opgewekt om de doelstelling te halen.
Per gemeente is in kaart gebracht hoeveel vierkante meter dakruimte op woningen en gebouwen beschikbaar is voor zonnepanelen en hoeveel plek er is voor zonneweides en windmolens.