Bovens niet te spreken over benoeming wethouders Brunssum

© Jean-Pierre Geusens
Gouverneur Theo Bovens is niet te spreken over de gang van zaken rond de benoeming van twee nieuwe wethouders in Brunssum.
Jo Palmen (BBB-Lijst Palmen) en Math Houben (PAK) werden vorige week benoemd zonder dat de uitkomst van de integriteitstoets van de twee klaar was. In een brief (pdf) aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Brunssum schrijft Bovens daar 'onaangenaam verrast' over te zijn.

Reglement

Volgens Bovens wordt met de gang van zaken afgeweken van het in Limburg gebruikelijke beleid en ook van het eigen reglement van orde van de gemeenteraad. De gouverneur wil daarom opheldering over de reden waarom hiervan is afgeweken. Ook vraagt hij of de gemeenteraad bereid is eventuele adviezen uit de nog niet afgeronde integriteitstoets op te volgen.

Integriteitstoets

In een toelichting zegt Bovens dat Limburg de enige provincie is waar alle 33 gemeenten verordeningen hebben die bepalen dat wethouders voor benoeming een integriteitstoets ondergaan, in welke vorm dan ook. "Een uitzondering daarop maken is niet goed voor de desbetreffende gemeente, maar zeker ook niet goed voor het beeld over Limburg. Ook daar heb ik als gouverneur over te waken", aldus Bovens.