Geen onderzoek naar zelfdoding Steyl

© Rene op de Laak
Naar de zelfdoding van de 11-jarige jongen uit Steyl, begin deze maand, komt geen onderzoek. Dat zegt de Inspectie Jeugdzorg.
Eerder beraadde de inspectie zich daar nog op, maar nu is besloten om de zaak niet nader te bekijken.

Jeugdhulpverlening

De reden is dat er recent geen jeugdhulpverlening was voor de jongen. Ook is er niet officieel melding gemaakt van de zaak door de gemeente.

Meldpunt

Het gezin kreeg in 2016 een half jaar hulp via de gemeente Venlo nadat er een melding was gedaan bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Een jaar geleden werd die hulp stopgezet, omdat de ouders aangaven die niet meer nodig te hebben.

Ernstige zorgen

Volgens de basisschool waar de jongen op zat, had de begeleiding van het gezin niet mogen stoppen; de school had namelijk nog altijd ernstige zorgen over de thuissituatie van de jongen.