Provincie: toch een windmolenpark in Venlo

© iStock
Het provinciebestuur gaat proberen de bouw van een groot windmolenpark in Venlo door te drukken.
Een maand geleden zette de gemeenteraad van Venlo een streep door de bouw van negen windmolens in het buitengebied van Blerick en Boekend langs het spoor Venlo-Eindhoven.

Geluidsoverlast

Een meerderheid vreest voor geluidsoverlast en mogelijke schade voor de volksgezondheid van omwonenden. Tegen de bouw van de windmolens was ook veel protest uit de omgeving. Maar de provincie legt zich niet bij het besluit van de Venlose gemeenteraad neer.

Grootste windenergieproject

Zij maakt gebruik van haar bevoegdheid om dat zelf te regelen via een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Volgens het provinciebestuur gaat het om het grootste windenergieproject in Limburg.

2020

Het is daarmee van cruciaal belang om aan de taakstelling van het Rijk te kunnen voldoen om in 2020 in totaal 95,5 megawatt windenergie te realiseren, aldus het provinciebestuur.

Onorthodox middel

De negen windmolens zorgen met ruim 30 megawatt voor bijna één-derde van die opgave. Vandaar dat provinciebestuur nu naar een onorthodox middel grijpt. Het wil zijn plan wel opstellen in overleg met omwonenden.

Gemeenteraad

Het provinciebestuur liet voor de besluitvorming door de Venlose gemeenteraad al weten dat er een programma komt om het geluid van de windmolens te meten en dat er een leefbaarheidsfonds komt voor de omgeving.
Uiteindelijk heeft wel het Limburgs Parlement op 28 september het laatste woord over het al dan niet aanleggen van het windmolenpark.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!