Subsidie voor test vroegtijdig ontdekken Alzheimer

© iStock
Het provinciebestuur geeft ruim 165.000 euro subsidie aan een project om een test te ontwikkelen om vroegtijdig de ziekte van Alzheimer te kunnen ontdekken.
Het project heet 'Herinneringen' en is een initiatief van de Universiteit Maastricht en het in 2015 opgerichte instituut ToxGenSolutions. Er wordt samengewerkt met partners uit Vlaanderen.

Voordelen
VVD-gedeputeerde Twan Beurskens noemt onderzoek naar Alzheimer belangrijk omdat het om een vreselijke ziekte gaat waar veel mensen aan lijden. "Door onze co-financiering kan er hoogwaardig onderzoek worden gedaan. Dat levert op termijn voordelen op voor patiënten. Ook kan de Brightlands Maastricht Health Campus zich er nationaal en internationaal mee profileren", aldus Beurskens.

Prototype
Als Alzheimer in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan eerder met behandeling ervan worden begonnen. Daardoor kan de achteruitgang uitgesteld, vertraagd of misschien zelfs stopgezet kan worden. De verwachting is dat het project eind 2020 is afgerond en er een prototype voor een Alzheimer-test klaar is. Vervolgens moet dan een commercieel bedrijf worden gevonden om het product op de markt te brengen.
Het Alzheimer-project kost in totaal bijna 2,5 miljoen euro. Begin dit jaar stelde Europa al 800.000 euro subsidie beschikbaar uit het potje voor interregionale samenwerking.