Universiteit uit grote zorgen over kamerschaarste

© iStock
De Universiteit Maastricht en Vereniging Verhuurders Woonruimte Maastricht zijn bezorgd over het grote tekort aan woonruimte voor studenten.
Met ingang van het nieuwe studiejaar in 2018 dreigt een tekort van 500 studentenkamers, zo meldt De Limburger.

Balans

In tegenstelling tot andere studentensteden in Nederland, is de Maastrichtse kamermarkt al jaren in balans. Aan het begin van een nieuw universitair jaar is er altijd sprake van een tekort aan woonruimte, maar dit verdwijnt wanneer er in het najaar veel woonruimte vrijkomt vanwege studenten die toch voor een opleiding in een andere stad kiezen.

The Student Hotel

Dat is vanaf het begin van dit studiejaar wel anders. Zo is het aantal buitenlandse studenten dat in Maastricht wil wonen fors toegenomen. Ook worden, vanwege de aantrekkende prijzen, steeds meer huizen met studentenkamers als gezinswoningen verkocht. Tot slot wordt de druk op de Maastrichtse kamermarkt verhoogd door statushouders en zwerfjongeren. De opening van de Carrécampus aan de Tongerseweg en het erg prijzige The Student Hotel in het historische Eiffelgebouw van Sphinx hebben dit forse tekort aan studentenkamers niet kunnen herstellen.

Stadsbestuur

De gevolgen hiervan zijn vanzelfsprekend: een fors gebrek aan kamers, stijgende prijzen en een dreigende onbetaalbaarheid voor het groeiende aantal studenten dat in Maastricht wil studeren. UM-bestuurders Martin Paul en Nic Bos doen dan ook een nadrukkelijk beroep op de gemeente om mee te denken over oplossingen. De Universiteit geeft zelf het goede voorbeeld door te laten onderzoeken of in Randwyck een flexibele voorziening van 250 kamers kan komen, maar daar moet het stadsbestuur wel mee akkoord gaan.