Provincie gaat veilig zwemmen promoten

© iStock
De provinciale politiek wil dat er een promotiecampagne komt om veilig zwemmen in Limburg onder de aandacht te brengen.
Het Limburgs Parlement heeft unaniem uitgesproken dat in het najaar een voorstel op tafel moet liggen.

Niet kunnen zwemmen

Het initiatief voor de campagne komt van de SP. Volgens fractievoorzitter Bram Schaminée is de aanleiding simpelweg dat er teveel kinderen verdrinken omdat ze niet of niet goed genoeg kunnen zwemmen.

Zwemdiploma's

Daarom moet worden gestimuleerd dat meer kinderen een zwemdiploma halen, aldus de SP. Het is de bedoeling dat het Huis voor de Sport met een campagneplanning komt. Daarbij moeten ook zwemverenigingen en scholen worden betrokken maar ook de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds.

Geld

Die laatste twee maken het financieel mogelijk dat kinderen van ouders met weinig inkomen, toch aan sport kunnen doen.Daarom wil het Limburgs Parlement ook weten wat eventuele barrières zijn voor ouders om van die regelingen gebruik te maken.