Herstellen van beverschade 'stevig kostenplaatje'

© iStock
In 2016 is 600.000 euro uitgegeven aan het herstellen en voorkomen van schade door bevers.
De Faunabeheereenheid Limburg, het Waterschap Limburg en de provincie spreken daarom in een gezamenlijk persbericht van 'een stevig kostenplaatje'.

Middel

De provincie heeft groen licht gegeven voor het doden van bevers als uiterste middel om schade te voorkomen. Ze heeft ingestemd met een aanpassing van het huidige Faunabeheerplan. Dat loopt tot en met 2020.

Vraatschade

De drie partijen zeggen dat bevers de afgelopen jaren schade hebben aangericht door het graven aan dijken, oevers en gemalen en door ondergraving van fiets-, schouw- en wandelpaden. Ook is er vraatschade aan bomen en gewassen.

Dammen

Het grootste probleem is de bouw van dammen in stromend water waardoor kwetsbare natuur en landbouwgrond onder water komt te staan als niet wordt ingegrepen, aldus de partijen.

Onacceptabele schade

Zij verwachten dat het nieuwe beleid dan ook uitkomst biedt om 'onacceptabele schade' door de bever tegen te gaan 'tegen verantwoorde kosten'.

Overlast

Volgens hen waarborgt dat de toekomst van de bever in Limburg en beperkt het de schade en overlast.
Limburg telde in 2016 ongeveer 625 bevers.