Partij voor de Dieren wil Limburgse otters helpen

© iStock
De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit ervoor dat de voorzieningen die de afgelopen jaren zijn getroffen voor het uitzetten van otters onderhouden blijven.
Het gaat dan bijvoorbeeld om veilige passages voor de otter op gevaarlijke wegen.Otter keren terug

Natuurorganisatie Ark besloot onlangs af te zien van het uitzetten van otters, omdat een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement daartegen is. Ook de Partij voor de Dieren was tegen. Maar in schriftelijke vragen benadrukt fractievoorzitter Pascale Plusquin dat het geen probleem is als de otter op een natuurlijke wijze in Limburg terugkeert. Volgens Plusquin zijn er ook al otters waargenomen aan 'de randen van Limburg'.


Groot draagvlak

Daarom is het volgens de PvdD ook noodzakelijk dat de voorzieningen die er zijn, op peil blijven. Afgesproken is dat het Waterschap het onderhoud verzorgt, zo stelt Plusquin. Zij zegt verder dat voor de natuurlijke terugkeer van de otter een groot draagvlak is.


Ambassadeur

Plusquin beschrijft het dier als 'de ambassadeur van het zoetwater'. Want waar de otter leeft, is de waterkwaliteit goed en is er een toename van de biodiversiteit, aldus de fractievoorzitter van de PvdD in het Limburgs Parlement.