Zorgen over digitalisering Limburgse samenleving

D66-gedeputeerde Hans Teunissen maakt zich grote zorgen over of Limburg wel voldoende inspeelt op de digitalisering van de samenleving.
Op een vergadering van D66-Limburg in Heerlen zei Teunissen dat Limburg momenteel vooral aandacht heeft voor de gevolgen van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt.

Gevolgen

Maar ook voor het onderwijs, het openbaar vervoer en het autoverkeer zullen de gevolgen enorm zijn, aldus de gedeputeerde.

Urgentie

Volgens Teunissen is het urgentiebesef daarover niet bij iedereen in de Limburgse samenleving prominent genoeg aanwezig. "En dat is wel nodig. Want we missen de boot als we niet bij blijven", zo hield hij de leden van D66-Limburg voor.

Wakker schudden

Teunissen zegt de resterende anderhalf jaar dat het huidige provinciebestuur nog zit, dan ook hard aan te willen werken aan het 'wakker schudden' van de Limburgers op digitaal gebied.

Agenda

Via een provinciale digitale agenda willen we wijzen op de mogelijkheden die digitalisering biedt, stelt hij.