Coalitie Roermond wil sneller energiezuinige woningen

De nieuwe coalitie in Roermond wil met woningcorporaties en andere verhuurders afspraken maken over het sneller energiezuinig maken van hun woningbestand.
Dat moet wel zó gebeuren dat de woonlasten voor huurders in de sociale sector niet stijgen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen en D66 dat donderdag is gepresenteerd.

Nauwe betrokkenheid

Het heeft als titel 'Roermond maken we samen'. Daarmee zegt de coalitie aan te willen geven dat ze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw wil betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan.

Rode draad

Duurzaamheid en klimaat, een zorgzame gemeente, een sterke economie en een groene omgeving lopen volgens de coalitie als een rode draad door haar coalitieakkoord. Zo gaat de gemeente kijken of een experiment met basisbanen mogelijk is. Daarbij gaan langdurig werkelozen aan de slag om werkervaring op te doen. Ze krijgen daarvoor het minimumloon.

Kinderarmoede

De Roermondse coalitie gaat ook extra aandacht besteden aan de bestrijding van kinderarmoede en er komt een plan om de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking fors te verbeteren.

Proef

De vier bestuurspartijen willen verder 'met relevante partners' een plan opstellen om woningen van het gas te krijgen.Op woninggebied wordt ook bekeken of er een proef kan komen waarbij jongeren en ouderen samen wonen in een woon- en zorgcentrum.
De coalitie van GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen en D66 kan rekenen op 17 van de 31 zetels in de gemeenteraad.