Kritische brief Plasterk over herindeling niet openbaar

© 1Limburg
Het provinciebestuur hoeft de brief van minister Plasterk met kritische vragen over de herindeling van Heerlen en Landgraaf niet openbaar te maken. Dat geldt ook voor het antwoord daarop.
Het Limburgs Parlement verwierp een motie van de PVV waarin openbaarmaking werd geëist. Alleen de vijf andere oppositiepartijen steunden de motie. De coalitie stemde tegen.

Koopmans

In een door hem aangevraagd debat haalde fractievoorzitter Raimon Franssen van Lokaal-Limburg hard uit naar CDA-gedeputeerde Ger Koopmans. Die zou hebben gelogen door te stellen dat de brieven niet openbaar mogen worden gemaakt. Hij verwees daarvoor naar informatie van het ministerie dat van geheimhouding geen sprake zou zijn. "Een doodzonde in de politiek", aldus Franssen.

Regels

Gedeputeerde Koopmans bleef bij zijn eerder standpunt dat openbaarmaking in strijd is met de regels van de herindelingsprocedure en de afspraken over vertrouwelijkheid die zijn gemaakt.

Standpunt

Als het ministerie geen probleem heeft met het publiek maken van de brieven, moet ze dat zelf maar doen, zo vindt de gedeputeerde. Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks zegde Koopmans wel toe zijn standpunt nog een keer juridisch te onderbouwen.