Eijsden-Margraten in gesprek over alcohol in optocht

Het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten gaat deze maand in gesprek met de negentien carnavalsverenigingen in de gemeente over jongeren en alcohol tijdens optochten.
Daarbij gaat het om de preventie en de aanpak van het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar.

Geen alcohol onder 18

De gemeente werkt momenteel aan een planning om samen met de verenigingen de bestaande regels - waar nodig - aan te vullen en uit te voeren. De regel ‘Geen alcohol onder 18’ is vorig jaar, nadat de leeftijdsgrens op 1 januari 2014 wettelijk in werking was getreden, al opgenomen in het reglement voor de optochten. Er is daar toen ook al op gecontroleerd.

Zelf verantwoordelijk

De gemeente wijst erop dat carnavalsverenigingen en deelnemers samen als eerste verantwoordelijk zijn voor het nakomen van de bepalingen in het reglement. De gemeente verzoekt de verenigingen steeds dringend de regels aan alle deelnemers aan de optochten te overhandigen.
Carnavalisten uit buurgemeenten moeten zich ook aan die regels houden.

Controles

In het Heuvelland trekken veel jongeren gedurende de carnavalsdagen met hun wagens geregeld van optocht naar optocht. De gemeente geeft aan ook na te denken over de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren, die controles kunnen uitvoeren.
Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 in Eijsden-Margraten werd vanuit de raad nog eens extra aangedrongen op het voorkomen en aanpakken van (overmatig) drankgebruik door jongeren in de optochten.

Geen heksenjacht

De raadsleden vinden jongeren die zich volgieten met alcohol in de carnavalsstoet en de opgestapelde bierkratten op hun wagens een slechte zaak. Zij vroegen het college van burgemeester en wethouders daarom iets te doen aan dat probleem zonder er een heksenjacht van te maken.