Wachtlijsten bij Limburgse kinderdagverblijven

© iStock
Door de aantrekkende arbeidsmarkt ontstaan in Limburg wachtlijsten voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
Dat blijkt uit een rondvraag van L1.

Piekdagen

Vooral op de piekdagen - maandag, dinsdag en donderdag - krijgen ouders soms geen opvangplek meer voor hun kinderen.

Dorpen

Volgens Ghislaine Fonteijn, directeur van opvangorganisatie MIK, wisselt het op dit moment nog sterk. "Op sommige plaatsen zijn er wachtlijsten voor bepaalde dagen. Maar op andere plaatsen en dagen hebben we wel nog veel ruimte. Dat geldt bijvoorbeeld voor de woensdag en de vrijdag, als veel ouders niet werken. Ook in de dorpen is er vaak nog gewoon plek, omdat ouders de kinderen daar eerder naar opa's en oma's brengen." MIK heeft 70 opvanglocaties in de regio's Maastricht en Sittard-Geleen.

Grenzen

Ook op andere plaatsen in Limburg loopt de kinderopvang tegen zijn huidige grenzen aan. Volgens opvangorganisatie Spring in Noord-Limburg is er dit jaar vooral in Venray sprake van een opvallende groei. In Venlo is het tot nu toe wel gelukt om iedereen opvang te bieden op dinsdagen en donderdagen. Bij een toenemende vraag ontstaan ook hier wachtlijsten.

Incidentele kinderopvang

Kinderopvang Spelenderwijs, met locaties in de regio Sittard-Geleen, zegt dat het tot nu toe lukt om in alle aanvragen te voorzien. "Alleen mensen die behoefte hebben aan flexibele of incidentele kinderopvang, moeten we vaak nee verkopen."