Dierenpartij: 'Waar is provincie bij plan Werelderfgoed?'

© Istock
De Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement wil weten hoe het zit dat de provincie Limburg niet betrokken is van het plan van drie Heuvellandgemeenten en de VVV om het Heuvelland op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen.

Omgevingsplan

In schriftelijke vragen wil de PvdD ook weten of de provincie van plan is om iets te doen om te voorkomen dat het gebied verder wordt volgebouwd. Om dat te bereiken wil de partij weten of het Provinciaal Omgevingsplan uit 2014 gebruikt kan worden om het Heuvelland UNESCO-waardig te houden.

Landschap en luchtvaart

Verder komt de Dierenpartij met suggesties om het landschap fraai te houden en te maken met graften en hoogstambomen en andere landschapselementen. In de vragen haalt de fractie ook de extra geluidsoverlast nog even aan, die ontstaat als er meer vliegbewegingen komen op Maastricht Aachen Airport.