Extra miljoenen voor aanpak wateroverlast

© Peter Beeker
De provincies Limburg en Brabant en de waterschappen gaan jaarlijks 50 miljoen euro extra uittrekken om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.
Droogte, hitte, hagel en wateroverlast komen steeds vaker voor en veroorzaken veel schade en hinder, zoals tijdens de zware buien in juni 2016 in Limburg en Oost-Brabant.

Concreet

De 50 miljoen, die vanaf 2020 jaarlijks extra beschikbaar komt, wordt gebruikt om concrete projecten uit te voeren om het water op te vangen of sneller af te voeren.