Beloning statenleden SP niet langer naar partijkas

© Istock
De provincie stort vanaf 1 januari de vergoedingen van de acht SP-statenleden niet langer rechtstreeks in de partijkas van de SP.
Gouverneur Theo Bovens laat dat weten in een brief aan de fracties in het Limburgs Parlement.

Eigen besluit

Het gaat om een besluit en bevoegdheid van de gouverneur zelf. Bovens meent voor zijn stap wel voldoende ondersteuning te hebben bespeurd bij de partijen, zo staat in de brief. Met de stap neemt de provincie het advies van oud-PvdA minister Ronald Plasterk over om de vergoedingen voor SP-'ers op hun eigen rekening over te maken en niet meer op die van de partij.

Onafhankelijkheid

Plasterk baseerde zich op een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Die stelde in februari in een zaak van een SP-raadslid dat een volksvertegenwoordiger zonder last of ruggespraak moet kunnen functioneren. Door vergoedingen en salarissen aan de partij over te maken, kan de onafhankelijkheid van een raadslid in gevaar komen, aldus de rechter.
Volgens gouverneur Bovens is het de bedoeling dat alle provincies de vergoedingen van SP-statenleden niet meer rechtstreeks over maken aan de partij. Alleen Groningen twijfelt nog.

Kas
De SP noemde de brief van Plasterk eerder pesterij en een teken van jaloezie. Ze stapt waarschijnlijk naar de rechter om haar gelijk te halen. Volksvertegenwoordigers en bestuurders van de SP moeten volgens de partijregels hun vergoeding eerst afstaan aan de partij. Die maakt aan hen vervolgens een vast bedrag als inkomen over.

Rompslomp
SP-fractievoorzitter Bram Schaminée betreurt het besluit van de gouverneur omdat het tot onnodige administratieve rompslomp leidt. "Maar er verandert niet zo heel veel want ons kroonjuweel, de afdrachtregeling, blijft bestaan. Kan het niet linksom dan maar rechtsom", aldus Schaminée.

Andere partijen

De provincie stopt overigens ook met het overmaken van een deel van de vergoeding van andere statenleden aan hun partij. Dat werd tot nu toe als service gedaan, op verzoek van die statenleden. Het gaat hier om een vrijwillige afdracht, niet om een verplichte.

Heerlen blijft SP vergoeding SP'ers betalen