Subsidie voor modernisering agrarische bedrijven

Limburgse boeren en tuinders kunnen via de provincie subsidie krijgen voor het moderniseren van hun bedrijf.
Het gaat om minimaal 20.000 en maximaal 250.000 euro.

Europees steunprogramma

Het geld komt voor de helft uit een Europees steunprogramma voor de agrarische sector. De andere helft betaalt de provincie zelf.
Onafhankelijke adviescommissie
De regeling wordt begin februari opengesteld. Aanvragen kunnen tot 15 maart worden ingediend. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt wie in aanmerking komt voor de subsidie.

Beheersing van risico's

Voorwaarde voor de subsidie is dat de modernisering bijdraagt aan maatschappelijk en duurzaam produceren. "De vernieuwing van een agrarisch bedrijf moet een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld beheersing van risico's in de productie, dierenwelzijn en biodiversiteit", aldus CDA-gedeputeerde Hubert Mackus.