De grote storing op Chemelot: wat is er aan de hand?

De 60 fabrieken op het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen zijn stilgelegd vanwege een storing. Het is voor het eerst dat alle fabrieken in één klap worden uitgeschakeld.
Het uitschakelen is geen kwestie van een knop uitzetten. Dat duurt uren. Dinsdagavond rond 21:30 uur is dit proces begonnen. Hoe lang de storing gaat duren, is nog niet bekend.

Update

Aanvankelijk was het de bedoeling dat alle fabrieken uitgeschakeld zouden worden. Uiteindelijk zijn er maar 45 fabrieken uit bedrijf genomen. De situatie is inmiddels stabiel.

Storing

Het gaat om een storing in het centrale systeem met demiwater (gedemineraliseerd water), dat op het terrein gebruikt wordt voor de verwarming en koeling van processen in de fabrieken.

Water

Chemelot gebruikt zo'n 5.000 ton water per uur. Het meeste water komt uit het Julianakanaal. Dat wordt in een zogeheten flocculator gereinigd. Vervolgens wordt dit gezuiverde water naar het industrieterrein gepompt waar het wordt gebruikt als koelwater, bluswater en grondstof voor demiwater.

Demiwater

Een deel van het water dat vanuit het Julianakanaal naar Chemelot wordt gepompt wordt nog verder gereinigd en behandeld. Dit gebeurt in een van de twee fabrieken van USG Industrial Utilities. Zij maken er uiteindelijk demiwater van. Dat wordt dan gebruikt in de productieprocessen en in de stoomproductie. Er wordt ongeveer 1650 ton demiwater per uur gebruikt.
Het is vooralsnog onduidelijk waar de storing in dit systeem zit.

Miljoenenstrop

Het uitschakelen van de fabrieken levert geen gevaar op voor de omgeving. Het is vooral een financiële strop voor de bedrijven, die kan oplopen tot enkele tientallen miljoenen.

Uitstoot

Er wordt ook gefakkeld op het industrieterrein. Fakkelen gebeurt als er problemen optreden in een installatie. Op zo'n moment worden gassen verbrand, die vrijkomen omdat de chemische processen in een naftakraker niet zo verlopen als normaal gesproken de bedoeling is. Zo voorkomt Chemelot dat gassen in het milieu terechtkomen.

Wat is een naftakraker?

Een naftakraker is in feite een groot ‘fornuis’, een installatie waarin nafta, een olieproduct, onder hoge druk en hoge temperaturen wordt ‘gekraakt’ tot verschillende producten die als grondstof dienen voor de kunststoffenindustrie.