Toch compensatie voor Q-koorts-patiënten

© L1
Er komt toch "een vorm van tegemoetkoming" voor Q-koortspatiënten.
Het demissionaire kabinet reserveert daar 10 miljoen euro voor en kondigde vrijdag aan ook een begin te maken met het uitwerken van een regeling. Besluiten over "precieze vorm en invulling" zijn aan het nog te vormen nieuwe kabinet.

Ernstig ziek

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam informeerden vrijdag de Tweede Kamer. "Het kabinet is zich er zeer van bewust dat Q-koorts grote gevolgen heeft gehad: mensen zijn ernstig ziek geworden, zelfs overleden. Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden."

Geiten en schapen

De Q-koortsepidemie brak uit in 2007 en duurde tot 2010. Vele honderden mensen in vooral Brabant, Gelderland en Limburg kregen te maken met ernstige gezondheidsklachten. De infectieziekte werd vooral verspreid door besmette geiten en schapen. In onze provincie werden om die reden zes geitenhouderijen geruimd. In Limburg werden enkele tientallen mensen ziek, maar experts vermoeden dat veel meer mensen besmet zijn geraakt zonder het zelf in de gaten te hebben gehad.