Landgraaf dreigt provincie met rechter over herindeling

© Google Streetview
Landgraaf stapt naar de rechter als de provincie het plan voor samenvoeging met Heerlen niet intrekt.
Burgemeester en Wethouders van Landgraaf hebben Gedeputeerde Staten woensdag gesommeerd het herindelingsvoorstel uiterlijk 20 juni terug te nemen. Weigeren ze dat, of reageren ze niet op de sommatie, dan komt er een rechtszaak.
Onrechtmatig
B en W van Landgraaf zeggen van het begin af aan gesteld te hebben dat de bemoeienis van de provincie onrechtmatig is. Volgens Landgraaf mag de provincie de herindeling niet van bovenaf op leggen. Dat is in strijd met zowel het eigen provinciale beleid, als dat van de minister van Binnenlandse Zaken.

Draagvlak
Verder is er in Landgraaf geen draagvlak voor herindeling en heeft de gemeente voldoende bestuurskracht om op eigen benen te blijven staan, zegt het college.