Staatssecretaris: 'Geen toename zelfdoding onder jongeren'

© Istock
Het aantal zelfdodingen onder jongeren onder de 20 jaar bedraagt rond de 50 per jaar. Tussen 2009 en 2015 was er slechts sprake van lichte schommelingen.
Dat blijkt uit het antwoord van PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn op vragen van D66-Tweede Kamerlid Rens Raemakers uit Neer.

Tharukshan Selvam

Die had aan de bel getrokken naar aanleiding van de zelfdoding van onder meer de 15-jarige Tharukshan Selvam uit Heerlen begin dit jaar en van een 11-jongere jongen uit Steyl begin juni.

Zelfmoordproblematiek

Volgens de staatssecretaris heeft de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten geen negatieve invloed gehad op de aanpak van de zelfmoordproblematiek onder jongeren. Van Rijn constateert ook een groeiende belangstelling vanuit het onderwijs voor het probleem.

Scholing

Medio 2017 zijn er al meer mensen uit het onderwijs geschoold om suïcidaal gedrag beter en eerder te herkennen dan dat in heel 2016 het geval was, zo schrijft hij.

Vraag

De staatssecretaris gaat niet rechtstreeks in op de vraag van het Limburgs D66-kamerlid of de jeugdzorg niet - te vaak - tekort schiet. Wel zegt hij dat er steeds onderzoek plaatsvindt als er sprake is van zelfdoding door een jongere die bekend is bij de jeugdzorg.

Rapport

Zo verwijst Van Rijn naar het rapport over de zelfdoding van Heerlenaar Tharukshan Selvam. Daarin werd geconcludeerd dat betrokken instanties, gemeente en school onvoldoende samenwerkten.