Provincie wil wederzijdse erkenning diploma's met Duitsland

© Istock
Er wordt alles aan gedaan om wederzijdse erkenning van mbo-diploma's in Duitsland en Nederland te realiseren.
Het provinciebestuur schrijft in antwoord op schriftelijke vragen van D66 en CDA dat diploma-erkenning binnen het landelijk Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) een belangrijk thema is.

Afstemming

Ook vindt er actieve afstemming over plaats met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In GEA werken verschillende ministeries, grensprovincies en grensgemeenten, Euregio's en MKB-Nederland samen.

Coalitieakkoord

D66 en CDA hadden verwezen naar het coalitieakkoord van de nieuwe regering in Noordrijn-Westfalen. Daarin is ruim aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking, onder meer in het onderwijs.
Het provinciebestuur is nog wat voorzichtig en spreekt van 'positieve aanknopingspunten'.

Zomer

Maar pas na het zomerreces komt de nieuwe regeringsploeg met een regeringsverklaring met plannen voor de korte en middellange termijn, aldus het provinciebestuur.

Grensprovincie

Vanuit Nederland wordt gewerkt aan een uitgebreid kennismakingsprogramma met de nieuwe regering van minister-president Armin Laschet uit Aken, onder meer voor grensprovincies zoals Limburg.