Horst aan de Maas moet overlast schutterij uitleggen

Foto: ter illustratie © Schutterij Sint Jan Grubbenvorst
Horst aan de Maas moet beter onderbouwen waarom Schutterij Sint-Jan geen overlast veroorzaakt op haar terrein aan de Kromboschweg in Grubbenvorst. Dat vindt de Raad van State.
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek tegen de schutterij stelde Horst aan de Maas in 2013 dat Sint-Jan het Bouwbesluit niet overtreedt.

Motivatie

In het Bouwbesluit staat dat gebruikers van een bouwwerk geen overlast mogen veroorzaken. Volgens de bestuursrechter heeft de gemeente haar standpunt echter niet goed gemotiveerd. Horst aan de Maas krijgt zestien weken de tijd dit te herstellen.

Geluidshinder

Omwonenden spanden een zaak aan tegen schutterij Sint-Jan omdat zij vinden dat die geluidhinder en gevaar voor de veiligheid veroorzaakt. Zo zou een kogel in de tuin van een omwonende zijn beland.

Geen gevaar

De bestuursrechter oordeelt dat geen sprake is van gevaar voor de veiligheid. De schutterij maakt gebruik van oplegsteunen, affuiten en kogelvangers. De Raad van State twijfelt niet aan het juiste gebruik daarvan.
Volgens de rechter is het bovendien terecht dat Horst aan de Maas niet optreedt tegen vermeende geluidsoverlast van de schutterij. In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staat immers dat er geen normen bestaan voor geluid veroorzaakt door traditioneel schieten.