L1-directeur treedt terug: 'Verschil van inzicht'

© L1
L1-directeur Rob Stevens (65) treedt terug. Na overleg met aandeelhouder Stichting Omroep Limburg (SOL) is besloten dat Stevens vertrekt zodra er een vervangend bestuurder is aangesteld.
Het vertrek van Stevens volgt op het afketsen van de bestuurlijke fusie tussen L1 en Omroep Brabant. Vorige week stapte de Raad van Commissarissen van de Limburgse omroep al op.Losse schroeven

Stevens licht zijn vertrek toe in een verklaring. "SOL heeft om haar moverende redenen onlangs besloten niet mee te fuseren. Daardoor is de bestuurlijke fusie op losse schroeven komen te staan en is het fusieproces recent beëindigd. Vanwege een verschil van inzicht met SOL over nut en noodzaak van deze fusie en de discussie die daarover is ontstaan, heb ik de stichting laten weten dat ik indien gewenst bereid ben in goed onderling overleg terug te treden als bestuurder."


Nieuwe bestuurder

De stichting, eigenaar van de zendmachtiging van L1 en aandeelhouder van de BV's, heeft daarop besloten dat het inderdaad wenselijk is om met een nieuwe bestuurder verder te gaan. "Afgesproken is dat ik terugtreed op het moment dat een nieuwe bestuurder is benoemd. Dit om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen."


Vertrouwensbreuk

Namens SOL laat Joep Hahn weten dat er sprake was van een vertrouwensbreuk. "Daardoor kwam de vraag of we samen nog goed konden functioneren. Daar had hij blijkbaar zelf ook zijn twijfels over." Hahn laat weten dat de stichting snel voor rust wil zorgen. "Maar zorgvuldigheid voor alles. We gaan eerst met de organisatie praten. Pas als we een volledig beeld hebben, beslissen we of we voor een interim-bestuurder gaan of dat we iemand aanstellen voor langere tijd."


Het bestuur van SOL heeft Hahn aangewezen als tijdelijk toezichthouder van L1.