Voorbereiding Nature Wonder World kost provincie tonnen

De provincie heeft vanaf 2010 in totaal 330.000 euro uitgegeven aan de voorbereiding van het afgeblazen mega-attractiepark Nature Wonder World in Brunssum.
Dat blijkt uit het antwoord van het provinciebestuur op vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD)

Haalbaarheidsstudies

Ruim 90 procent van het bedrag is uitgegeven aan haalbaarheidsstudies. De rest ging onder meer naar advieskosten van derden en naar werkbezoeken aan pretpark Europapark in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.

Stekker eruit

Eind november trok initiatiefnemer Jean Gelissen de stekker uit Nature Wonder World omdat hij geen vertrouwen en steun meer voelde bij de politiek in Brunssum. Terwijl hij die essentieel vond. GroenLinks en PvdD geloven niet dat dat de reden is. Maar dat het plan gewoon financieel niet haalbaar was.

Bereidheid
Het provinciebestuur zegt in zijn reactie dat niet gebleken is of dat wel of niet het geval was. Want doordat het project is gestopt, blijft het onzeker of private partijen, banken en overheden bereid waren geld op tafel te leggen, aldus het provinciebestuur.

'Inzagedag'

Gelissen is wel bereid om Statenleden het businessplan onder geheimhouding te laten inzien. Voor deze 'extra service' wordt een 'inzagedag' belegd, zo blijkt uit het antwoord.

Meerwaarde Buitenring

Het provinciebestuur vindt in tegenstelling tot de twee oppositie-partijen dat het niet doorgaan van Nature Wonder World geen invloed heeft op de meerwaarde van de Buitenring. Die nieuwe autoweg blijft de regio Parkstad veel nieuwe kansen bieden op het gebied van economie en toerisme door de enorme verbetering van de bereikbaarheid, zo stelt het provinciebestuur.