Oproep WML: Spreid watergebruik over de hele dag

© iStock
Watermaatschappij Limburg (WML) roept iedereen op om de komende dagen het gebruik van water over de dag te spreiden.
Op die manier kan voorkomen worden dat de waterdruk vermindert.

Stroomsnelheid

Op deze hete dagen is er vooral in de avonduren een explosieve vraag naar water. Deze piek heeft gevolgen voor de waterdruk. Ook kan door hogere stroomsnelheden in de leiding het water bruin van kleur worden. Dat wordt veroorzaakt door losrakende roestdeeltjes in ijzeren leidingen. Geadviseerd wordt om de kraan te laten lopen totdat het water weer helder is en ook daarna pas de wasmachine weer te gebruiken.

Reparaties

WML stelt geplande werkzaamheden waarvoor het water afgesloten moet worden uit om te voorkomen dat klanten bij deze hitte urenlang zonder water zitten. Reparaties van storingen gaan wel gewoon door.