Meer eerstejaars bij Pabo Sittard

© iStock
De Pabo in Sittard is met meer studenten aan het nieuwe schooljaar begonnen.
Het aantal aanmeldingen is met ruim 10% gestegen. De Pabo in Venlo kent geen stijging, daar wordt net als vorig jaar met één groep gestart.

Tekort
Landelijk is het aantal aanmeldingen met ruim 7% gestegen. Daardoor studeren over vier jaar honderden extra basisschoolleraren af en gezien het tekort is dat ook hard nodig. Opvallend is verder dat steeds meer jongens voor de opleiding kiezen.