Geen referendum over herindeling Heerlen-Landgraaf

© Google Streetview
Er komt geen provinciaal referendum over de voorgenomen herindeling van Heerlen en Landgraaf.
Het Limburgs Parlement heeft een verzoek daartoe van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf afgewezen.

Voldoet niet

De vijf coalitiepartijen CDA, SP, VVD, D66 en PvdA en oppositiepartij GroenLinks vinden dat de aanvraag niet aan de criteria voor een referendum voldoet. Dat is opmerkelijk omdat een kleine maand geleden in het presidium - de vergadering van fractievoorzitters - nog werd geconcludeerd dat dat wel het geval is. Ook al werd het vreemd gevonden dat inwoners van bijvoorbeeld Maasbree of Mook zouden kunnen stemmen over een herindeling in Parkstad. Op basis daarvan werd ook een voorstel voor het Limburgs Parlement geformuleerd.

Landsadvocaat

Een ruime meerderheid kwam daar nu op terug, vooral op basis van een advies van de landsadvocaat. Het zou bij de herindeling Heerlen-Landgraaf niet gaan om een besluit van het Limburgs Parlement maar om een advies aan de minister van binnenlandse zaken.En daarover is geen referendum mogelijk.

Geneuzel

Jos van Rey van de Volkspartij Limburg noemde de gang van zaken te gek voor woorden. Hij sprak van juridisch geneuzel op de vierkante meter. "We moeten onze eigen verordening nakomen", aldus Van Rey. Hij had het ook fair gevonden als tijdens de vergadering van het presidium een voorbehoud was gemaakt. "Maar dat is totaal niet gebeurd", zo zei hij.

Schaamte

Een voorstel van de PVV om op initiatief van de provincie alleen in Parkstad een referendum te houden, haalde het niet. PVV-fractievoorzitter Robert Housmans verklaarde zich diep te schamen over de gang van zaken.
Rechtszaak
Het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf heeft al aangekondigd een kort geding aan te spannen, als zijn aanvraag voor een referendum zou worden afgewezen. Dat gaat nu dus gebeuren.

Het debat in het Limburgs Parlement over de herindeling in Parkstad is hier te volgen