Gulpen-Wittem wil aanpak vervuiling oud stort Wijlre

© Istock
De gemeente Gulpen-Wittem gaat op korte termijn met de provincie praten over de aanpak van een lekkage van verontreinigd water bij de oude stortplaats in Wijlre.
De provincie, verantwoordelijk voor het stort en de bodemsanering, ontdekte de lekkage al tijdens een onderzoek in 2011. Geconstateerd werd toen dat het ging om een lichte verontreiniging op één locatie en dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid.

Omdat er wel een ecologisch risico was voor de omgeving, werd aangegeven dat een nieuwe afdeklaag en een afgraving van vervuilde grond nodig zouden zijn.

Kwetsbaar gebied
De voormalige huisvuilstortplaats, die al decennia niet meer in gebruik is, ligt langs de Kasteel Wijlreweg, deels onder grasland, een picknickplaats en een bosje. Ze grenst aan een kwetsbaar gebied met bronnen, kwellen, de Geul, kleinere waterlopen en -overlopen, een visvijver en de vijver van Kasteel Wijlre. Het waterrijke gebied wordt deels ook gevoed door bronnen in de hellingen bij het iets verderop gelegen gehucht Beertsenhoven.

Aan het licht
De vervuiling bij het stort kwam onlangs bij toeval weer aan het licht tijdens een inventarisatie van het gebied door het Waterschap Roer en Overmaas. De gemeente Gulpen-Wittem is bezig met het overdragen van beekbeddingen aan het schap. In het kader daarvan bekeek het waterschap het terrein.

Geen paniek
Wethouder Piet Franssen van de gemeente Gulpen-Wittem bevestigt dat het niet gaat om een ernstige verontreiniging en dat er geen reden is tot paniek. "Het is niet direct alarmerend. Als dat wel zo was, waren meteen maatregelen genomen." Maar de gemeente wil nu wel graag van de provincie weten waarom er na al die jaren nog geen actie is ondernomen en wanneer dit wel gaat gebeuren.