Nieuw verzet tegen vervroegde openstelling Buitenring

© Project Buitenring Parkstad Limburg
Stop de Buitenring wil zich tot aan de Raad van State verzetten tegen de openstelling van de Buitenring Parkstad bij de Brunssummerheide.
Dat zegt Ger Luit van die organisatie.

Stikstof

De vergunning voor de Buitenring werd in 2015 afgegeven nadat er afspraken waren gemaakt over de compensatie van de hoeveelheid stikstof die werd uitgestoten. Die afspraken werden tot aan de Raad van State bevochten.

Afspraken

Volgens Stop de Buitenring houdt de provincie zich nu niet aan die eerder gemaakte afspraken. Eén van de afspraken was dat de manege aan de rand van de Brunssumerheide zou worden verplaatst. Dat is nog niet gebeurd. De Provincie zegt dat de stikstofuitstoot binnen de normen blijft. Er is maar één rijbaan open en de maximum snelheid is teruggebracht naar 70 kilometer per uur.

Gedogen

Nu de manege sluiten is wat de Provincie betreft een onevenredig zware maatregel. Daarom wordt de situatie maximaal een jaar gedoogd. Drie organisaties zijn het daar niet mee eens. Zowel de Natuur en Milieufederatie Limburg, Stop de Buitenring als de Stichting Behoud Brunssummerheide hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de gedoogbeschikking.

Aanpassingen Buitenring drukken stikstofgehalte