Meeste Limburgers tevreden over eigen gezondheid

© iStock
Een derde van de volwassen Limburgers zegt op dit moment door gezondheidsproblemen beperkt te zijn in dagelijkse activiteiten. Toch beoordeelt bijna driekwart van de Limburgers de eigen gezondheid als (zeer) goed.
Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's).

Problemen

Daarbij geeft een derde aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Bij 65-plussers is dit zelfs de helft. Toch ervaart bijna driekwart van de Limburgers de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Er zijn wel kleine verschillen binnen de provincie. In Noord-Limburg zijn de inwoners iets positiever over hun gezondheid. Daar ervaart 74,2 procent van de inwoners de eigen gezondheid als goed of zeer goed. In Zuid-Limburg ligt dit percentage iets lager, met 69,5 procent.

65-plussers

Volgens de onderzoekers hebben vooral ouderen veel gezondheidsproblemen, jongeren hebben hier aanzienlijk minder last van. Desondanks beoordeelt een meerderheid (53 procent) van de 65-plussers de eigen gezondheid over het algemeen als (zeer) goed. Bij de 19- tot 65-jarigen is dit ruim 75 procent.
In totaal namen bijna een half miljoen Nederlanders van negentien jaar en ouder deel aan het onderzoek.