Resten uit ijzertijd en middeleeuwen blootgelegd in Weert

© iStock
In het gebied in Weert waar de nieuwbouwwijk Laarveld moet verrijzen, zijn resten gevonden uit de Ijzertijd en uit de Middeleeuwen.
De eerste vondsten werden begin juli al gedaan bij het bouwrijp maken van het gebied door amateurarcheologen.

Grafveld
Toen werd er onder meer een grafveld uit de ijzertijd gevonden, de periode van ongeveer 800 voor Christus tot aan het begin van onze jaartelling.

Middeleeuwen
De afgelopen weken is er verder onderzoek gedaan waarbij resten uit de middeleeuwen zijn gevonden. Het gaat om sporen van boerderijen uit de twaalfde en dertiende eeuw, toen daar het gehucht Hushoven lag. Ook is de oude middeleeuwse weg blootgelegd, die te zien is op een oude landkaart die rond 1565 werd gemaakt.
Op woensdag 16 augustus is de opgraving open voor het publiek.