Limburg heeft geen criminele jeugdbendes meer

© iStock
De intensieve aanpak van criminele jeugdbendes en overlastgevende jongeren in Limburg werpt z’n vruchten af.
Dat blijkt uit cijfers die de politie-eenheid Limburg op verzoek van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad verstrekt heeft.

Jeugdbende

Sinds de jaarwisseling kent de provincie geen criminele jeugdbende meer. In 2014 waren dat er nog twee. Daarnaast is het aantal hinderlijke en overlastgevende jongerengroepen in een tijdsbestek van twee jaar gekrompen van 95 naar 55.

Misdaadcijfers

Het verdwijnen van criminele jeugdbendes heeft als bijkomend effect dat misdaadcijfers van bijvoorbeeld (roof)overvallen en brandstichtingen in de provincie ook gedaald zijn. "Het gevoel zegt dat dit klopt, maar met cijfers is dat echter niet te onderbouwen”, zegt Ingrid Schäfer, portefeuillehouder jeugd bij de politie Limburg.

Intensieve aanpak

De daling van het aantal jeugdige probleemgroepen is volgens politie en justitie het resultaat van een stevige aanpak die sinds enkele jaren wordt toegepast.
Daarbij wordt onder regie van gemeenten met talrijke organisaties van Openbaar Ministerie tot en met leerplichtambtenaar en lokale verenigingen samengewerkt om enerzijds 'rotte appels' te isoleren door ze letterlijk zo snel en lang mogelijk vast te zetten en anderzijds te voorkomen dat de overige jongeren in de groep – veelal meelopers – afglijden.

Positieve trend

De aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast staat sinds 2009 hoog op de prioriteitenlijst van het Rijk. Elk half jaar wordt om die reden het aantal problematische jeugdgroepen in beeld gebracht. Nam landelijk het aantal jeugdgroepen al langer af; in Limburg is de positieve trend pas de laatste twee jaar ingezet.

Leidende rol voor gemeenten

Officier van Justitie Maria El Jerrari, tot 1 januari jeugdofficier van het Openbaar Ministerie (OM), wijst naar een aanpassing in de aanpak die daar van invloed bij kan zijn geweest. Was voorheen het OM leidend bij de aanpak van de criminele groepen; nu zijn dat de gemeenten.
"Zij staan veel dichter op het vuur, weten wat er nodig is in hun regio en hebben bovendien al contact met alle instanties die zouden kunnen helpen. Als spin in het web past de regierol gemeenten daarom veel beter."
Lees het uitgebreide verhaal donderdag in Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad of via de Krant Online editie Venlo.