'Weinig besef van gevaren exotische dieren en planten'

De Aziatische tijgermug (aedes albopictus), © Wikipedia
Het uitroeien van exotische planten en dieren is een zaak die op Europees niveau moet worden aangepakt, stelt Kerkradenaar Rob Leuven.
Vanaf komende donderdag bekleedt Leuven de leerstoel invasieve soorten aan de Radboud Universiteit.

Invasieve soorten
Invasieve planten, dieren of micro-organismen zijn soorten die door de mens zijn geïntroduceerd buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de tijgermug, die ziektes kan verspreiden en daarmee een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Meer exoten
Leuven ziet dat steeds meer exoten oprukken in Nederland. Die komen meestal binnen via spullen die worden geïmporteerd of via vakantiegangers. "Er wordt in Nederland wel adequaat opgetreden om bijvoorbeeld de muggen uit te roeien. Maar we moeten voorkomen dat die muggen zo vaak binnenkomen en zich hier gaan vestigen, met alle risico's van dien", zei Leuven in het L1-programma Limburgs Land.

Eerste leerstoel
Leuven bekleedt de eerste leerstoel die zich gaat bezighouden met het uitroeien van exotische planten en dieren. Volgens de Kerkradenaar komt dat doordat in Nederland te weinig besef bestaat over de risico's en gevaren van exoten. "We zijn een handelsnatie en zo komen veel dieren hier binnen. We verdienen aan exoten en daarom loopt Nederland achter wat maatschappelijke bewustwording betreft."