Intro in Situ vangt bot bij bezwaarcommissie

© iStock
Productiehuis Intro in Situ uit Maastricht heeft bot gevangen bij de Adviescommissie Bezwaarschriften van de provincie.
Daar had de culturele instelling protest aangetekend tegen de bijna halvering van de provinciale subsidie voor de periode 2017-2020.

Verlaagd

De afgelopen vier jaar kreeg Intro in Situ jaarlijks 185.000 euro, de komende vier jaar is dat verlaagd naar 100.000 per jaar. Het productiehuis noemt de 'grove korting' in strijd met alle principes van behoorlijk bestuur en niet onderbouwd.
Het bedrag wijkt ook af van het advies van een provinciale commissie voor de verdeling van cultuursubsidies. Maar de bezwaarschriften-commissie wijst de klacht nu af. Het provinciebestuur mag een eigen afweging maken en heeft niet onzorgvuldig of onredelijk gehandeld.

Veeg uit pan

Wel geeft de bezwarencommissie het provinciebestuur een veeg uit de pan omdat het veel concreter had moeten zijn over de redenen van de lagere subsidie. Het provinciebestuur moet dat alsnog doen. Maar dit 'motiveringsgebrek' weegt niet zo zwaar dat het bezwaar van Intro in Situ wordt toegewezen.
Overigens is inmiddels duidelijk geworden dat het productiehuis dit jaar 40.000 eenmalige subsidie krijgt bovenop het vaste bedrag van een ton. Ook de komende jaren kan het een beroep op projectsubsidies doen.