Democraten Onderbanken uiteen: tijdelijk nieuwe partij

© Facebook / Rodney Swelsen
Door een 'uiteenlopende koers' van de raadsleden binnen de fractie Democraten Onderbanken, hebben drie leden besloten verder te gaan onder een andere naam.
Zus Sajove-Jacobs, Jack Stevelmans en Rodney Swelsen zijn tot aan de naderende verkiezingen actief onder de vlag van D18, de naam van de tijdelijke fractie.

Overstap D66
Het drietal komt bij de verkiezingen in november volgend jaar op de lijst van D66 te staan in de fusiegemeente Beekdaelen. Democraten Onderbanken houdt dan op te bestaan.

Splitsing

In een verklaring noemen ze de splitsing van Democraten Onderbanken 'in het belang voor de democratische werking van de gemeenteraad en de belangen van onze inwoners en bedrijven.' De drie zullen naar eigen zeggen handelen vanuit een 'sociaal-liberaal perspectief'.
D18 maakt geen deel uit van de coalitie, maar zal volgens de verklaring het bestaande coalitie-akkoord van Democraten Onderbanken en Progressief Onderbanken wel ondersteunen.