'Oud-burgemeester Venlo wilde terug in onderzoek wietpas'

© iStock
Oud-burgemeester van Venlo Hubert Bruls heeft er op aangedrongen dat Venlo meegenomen zou worden in een onderzoeksrapport over de wietpas.
Dat blijkt uit een interne klacht van een projectleider, die Nieuwsuur in het bezit heeft.

Conclusie

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) doet onafhankelijk onderzoek en adviseert onder meer de Tweede Kamer over beleid. Maar nu blijkt volgens Nieuwsuur dat het onderzoek toch niet zo onafhankelijk was. De politiek heeft het onderzoek flink beïnvloed. De conclusie van het rapport is dat de overlast bij coffeeshops die het kabinet wilde aanpakken, eigenlijk helemaal niet bestond.

Vertekend beeld

Voor het onderzoek waren 14 gemeenten in beeld, 7 boven en 7 onder de rivieren. Venlo was één van deze gemeenten. Maar nog voor het onderzoek begon, trad er in de stad volgens de onderzoekster een ontwikkeling op "die de uitkomsten van het onderzoek zou kunnen vertekenen". Daarom werd de stad geschrapt.

'Goede vriend Bruls'

De baas van de projectleidster - een zekere Frans - zei dat hij een telefoontje had gehad van zijn 'goede vriend Bruls'. De Venlose burgemeester had er bij hem op aangedrongen dat zijn stad in het onderzoek bleef. Onder druk van 'Frans' is Venlo toen weer opgenomen in de steekproef.

Meer fout

De projectleider schrijft in haar klacht dat ze dat als "aantasting van de onafhankelijke opzet van het onderzoek" heeft ervaren. In de klacht die de medewerkster indiende blijkt dat vanuit de politiek en ministeries vaker zeer grote druk werd uitgeoefend op de resultaten. Zo erg zelfs dat belangrijke resultaten niet in de conclusies terechtkwamen.
De klacht van de vrouw dateert uit 2014, maar er is tot heden volgens Nieuwsuur nog niets mee gedaan.