PvdD: 'Dieren behoeden voor gruwelijke verdrinkingsdood'

De brandweer rukte eerder op de vrijdag al uit voor een wild zwijn. © Weertdegekste
De Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement vindt dat de provincie snel maatregelen moet nemen om dieren te behoeden voor 'een gruwelijke verdrinkingsdood' in de Zuid-Willemsvaart in Weert.
Daarbij denkt de partij aan trapjes waar dieren op eigen kracht uit het water kunnen klimmen, en aan het plaatsen van hekken.

Kanaal des doods

In schriftelijke vragen spreekt de partij van 'een kanaal des doods'. Volgens fractievoorzitter Pascale Plusquin is het ook de taak van de provincie om in te grijpen omdat de Zuid-Willemsvaart dwars door de Ecologische Hoofdstructuur loopt. Voor dat lint van natuurgebieden is de provincie verantwoordelijk, aldus Plusquin.

Kleine dieren

Zij stelt verder dat het niet alleen gaat om wilde zwijnen maar ook om kleinere dieren. "Maar die halen niet de nieuwsberichten omdat ze aan het zicht onttrokken blijven."

Dieren en ook mensen

Ook verwijst zij naar de man die onlangs in het kanaal verdronk omdat hij de kant niet meer wist te bereiken. Plusquin noemt het dan ook "...niet aanvaardbaar dat zoveel dieren en ook mensen de dood vinden" in de Zuid-Willemsvaart.

Drenkeling wilde na cafébezoek kanaal overzwemmenVerder wijst zij erop dat aan de Belgische zijde van het kanaal de inrichting wel zo is dat dieren en mensen zelf uit het kanaal kunnen komen.