Voormalig SP'ers in Venray verder als ProVenray

© Istock
De drie opgestapte SP-raadsleden in Venray hebben zich verenigd onder de naam ProVenray.
De voormalige SP'ers Joep Gielens, Lizzy Bruno en Erica van den Akker zijn op dit moment bezig onder die naam een politieke beweging op poten te zetten. Zo komt er een vereniging en wordt er een logo ontworpen.

Drie van de vier

De SP werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met vier zetels gekozen in de Venrayse raad. Vorige week lieten drie raadsleden weten dat ze uit de partij stapten, omdat ze niet genoeg vertrouwen hebben in de partijtop.

Provincie

Joep Gielens was ook fractiemedewerker van de SP in Provinciale Staten. Daar kwam het eerder al tot een breuk. In april stapten vijf Statenleden uit de partij, kort daarna gevolgd door SP-gedeputeerde Daan Prevoo. Ook zij repten over onenigheid met de landelijke SP.
Het vierde SP-raadslid in Venray, Jan Hendriks, blijft als eenmansfractie over.