Vermoeden van crimineel geld: geen vergunning luxehotel

© Google Streetview
De gemeente Echt-Susteren weigert op advies van het Landelijk Bureau Bibob een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het kloostercomplex Koningsbosch.
Dat staat in een brief die naar alle raadsleden is verstuurd. In het oude klooster zou een hotel worden gevestigd van Curio Collection, een merknaam van het wereldwijde Hilton-concern.

Onderdeel van de aanvraagprocedure is een onderzoek naar de achtergronden van de projectontwikkelaar, Gelasius Vastgoedmaatschappij BV in Nijmegen.

Strafbare feiten

De uitkomst van het onderzoek van Bureau Bibob is dat er "ernstig gevaar bestaat dat het project gefinancierd zal worden met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten."

Verbazing

De eigenaar van Gelasius Vastgoedmaatschappij, Jan Stor, zegt nog van niets te weten en reageert verbaasd op de brief. Hij zegt onmiddellijk contact op te nemen met de gemeente. Zijn vermoeden is dat het is gebaseerd op iets dat heeft gespeeld vóór hij de leiding van Gelasius overnam in 2014. Dat wordt nu uitgezocht, aldus Stor.

De aanvrager van de vergunning heeft nog twee weken om bezwaar te maken tegen het besluit. Daarna neemt de gemeente Echt-Susteren een definitief besluit.