Aantal werkende Zuid-Limburgers niet toegenomen

© Istock
De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003. Dat steekt schril af tegen de Nederlandse cijfers waar de beroepsbevolking in dezelfde periode met 8 procent toenamen.
Dat blijkt uit een onderzoek van CBS in opdracht van Limburg Economic Development (LED).

Krimp

De voornaamste reden van de stagnatie is de krimp van de Zuid-Limburgse bevolking. Ten opzichte van 2003 nam het aantal inwoners in de regio af met bijna 5 procent naar 600.000. De krimp is vooral sterk in Parkstad. Hier nam het aantal mensen af met bijna 18.000, wat neerkomt op 6,7 procent. De bevolking in de gehele provincie Limburg kromp, maar minder sterk.

65-plussers

Vooral het aantal jongeren tot 20 jaar daalde de voorbije dertien jaar in Zuid-Limburg. Het aantal 65-plussers steeg, net als in de rest van Nederland. Door de relatief sterke vergrijzing overlijden er in Zuid-Limburg jaarlijks meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. Dit is de belangrijkste reden waarom de bevolking krimpt.