Provincie en ministerie blijven vechten tegen windmolens

© iStock
De provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur stappen naar de Belgische Raad van State, in een uiterste poging een windmolenpark in het Waalse Bassenge tegen te houden.
Bassenge ligt net over de grens bij Eijsden.

Schade

Provincie en ministerie denken dat de negen windmolens tot economische schade leiden voor Maastricht Aachen Airport, omdat ze de aanvliegroute naar het vliegveld vanuit het zuiden praktisch onbegaanbaar maken.
Ook wijzen de twee overheden op mogelijk gevaar voor de veiligheid van het vliegverkeer. De windmolens zijn 150 meter hoog. Eerder tekenden provincie en ministerie ook al bezwaar aan. Maar dat werd medio april afgewezen. Vandaar nu de gang naar de Raad van State in België.

Riemst
Ook de Belgisch-Limburgse grensgemeente Riemst en de Vlaamse regering verzetten zich tegen het windmolenpark in Bassenge. De vergunning ervoor is verleend door het Waalse gewest.