'Noodfonds mijnschade moet al uitkeren'

© Thinkstock
De Limburgse Adviesraad Oud-Mijnwerkers maant provincie en gemeenten tot spoed als het gaat om compensatie voor schrijnende gevallen van mijnschade.
"Er ligt al anderhalf jaar twee miljoen euro op de plank. Hoe is de status van dat noodfonds? Hoe ver is de inventarisatie? We horen niks."

Druk op de ketel

Hoewel keihard toegezegd, steggelen de oud-mijnbouwgemeenten volgens voorzitter Wiel Friedrichs van de adviesraad nog steeds over de verdeelsleutel van het door hen aan het noodfonds toegekende half miljoen euro. "Kortom, het duurt en het duurt allemaal maar. Bewoners die het betreft, trekken bij ons aan de bel. De nood is in sommige gevallen al jaren hoog. Hoog tijd dat er wat druk op de politieke ketel komt", zegt Friedrichs.

Bal ligt bij gemeenten

Gedeputeerde Bert Kersten zegt dat de bal bij de gemeenten ligt. "Hoe eerder zij eruit zijn, des te sneller kan er aan de slag worden gegaan. Maak tempo." Kersten benadrukt wel dat de 2 miljoen slechts een druppel op de gloeiende plaat is en de provincie zich ook in de toekomst in het dossier faciliterend zal moeten blijven opstellen.

Mijnschade op agenda

Om dat laatste te bewerkstellingen doet de adviesraad met een brief aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten een appèl op de politiek om 'mijnschade' op de agenda te houden, door het onderwerp nadrukkelijk te laten verankeren in het nieuwe coalitieakkoord. Ook eist de adviesraad een rol in het gremium dat zich gaat buigen over compensatiecriteria.

Onderzoek naar verzakking

Sinds 2013 erkent ook het Rijk zijn verantwoordelijkheid. Naast een bijdrage aan het noodfonds gelaste minister Kamp (Economie) een onderzoek naar de oorzaken en effecten van bodemverzakking in de voormalige mijnstreken. Dat onderzoek - veldwerk en analyses van gegevens - wordt uitgevoerd door IHS uit Duitsland en neemt nog zeker een jaar in beslag.

Beginnen met uitkeren

In afwachting daarvan vindt Friedrichs dat het noodfonds al tot uitkering kan komen. "In elk geval kan al gestart worden met het opstellen van criteria waaraan moet worden voldaan om voor een vergoeding in aanmerking te komen.”
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!