Plan N266 Nederweert waarschijnlijk helemaal opnieuw

© Topotijdreis
De kans is groot dat er helemaal opnieuw wordt begonnen met de aanpak van de verkeersproblemen op de N266 bij Nederweert.
Daarmee verdwijnen de overgebleven twee varianten in ieder geval voorlopig van tafel.

Steun

Een voorstel van de SP daarover lijkt te kunnen rekenen op de steun van een kleine meerderheid van PVV, GroenLinks en de VVD. De andere partijen kunnen zich wel vinden in de voorgestelde uitwerking van twee varianten: de aanleg van een randweg of het aanpakken van de knelpunten op de huidige N266.

Tunnelvisie

Maar volgens SP-fractievoorzitter Bram Schaminée is inmiddels sprake van een tunnelvisie en een patstelling. Daarom pleitte hij voor het stoppen van het huidige proces en een 'eerlijker' aanpak waarbij wordt gekeken naar de hele regio. De 10 miljoen euro die de provincie nu voor de N266 heeft gereserveerd, moet beschikbaar blijven.

Miljoenen

De VVD steunt het voorstel van de SP wel alleen op voorwaarde dat de regio Midden-Limburg ook de toegezegde miljoenen blijft reserveren. "Dat is voor ons cruciaal. Want we kunnen de boel niet zomaar opblazen", zei VVD-statenlid Anton Kirkels.

Fopproces

Hij sprak in mei al van een 'fopproces' waar beter mee kan worden gestopt. De VVD wil dat naar meer dan de twee overgebleven varianten wordt gekeken omdat die niet tot echte oplossingen leiden. Daarbij moet er veel meer aandacht zijn voor de situatie bij de A2 en naar de aanpak van de N266 op het aangrenzende Brabantse grondgebied.

Grotere puinhoop

Op 29 september moet het Limburgs Parlement een definitief besluit nemen. PvdA-gedeputeerde Eric Geurts was duidelijk geïrriteerd over de opstelling van het Limburgs Parlement omdat het nu weer een andere koers lijkt te willen varen. Hij zei een "...grotere puinhoop als bij dit dossier nog niet te hebben aangetroffen. En het ligt niet aan het provinciebestuur dat we in deze wirwar terecht zijn gekomen", aldus Geurts.